Rozsa-Vet

Služby
Laboratórna diagnostika

 • hematologické
  • WBC - Leukocyty
  • LYM - lymfocyty
  • MONO - monocyty
  • NEU - neutrofily
  • EOS - eozinofily
  • BASO - basofily
  • %LYM - percento lymfocytov
  • %MONO - percento monocytov
  • %NEU - percento neutrofilov
  • %EOS - percento eozinofilov
  • %BASO - percento basofilov
  • HCT - hematokrit
  • RBC - erotrycyty
  • HGB - hemoglobin
  • RETIC - retikulocyty
  • %RETIC - percento retikulocytov
  • MCV - stredný objem erytrocyty
  • RDW - aritmetrická distribučná šírka erytrocyta
  • MCHC - stredná farebná koncentrácia
  • MCH - hemoglobín v erytrocyte
  • PLT - trombocyty
  • MPV
  • PCT
  • PDW
 • biochemické
  • ALB
  • ALKP
  • ALT
  • AMYL
  • AST
  • BUN
  • Ca2+
  • CHOL
  • CK
  • CREA
  • GGT
  • GLU
  • LDH
  • LYPA
  • Mg2+
  • NH3
  • PHOS
  • TBIL
  • TP
  • TRIG
  • URIC
  • UPC
 • mikrobiologické
  • bakteriologické
  • mykologické
  • parazitologické
 • serologické
  • toxoplazmóza
  • leptospiróza
  • borelióza
  • atď...
  • Titer antirabických protilátok po vakcinácií (ŠVÚ ZVOLEN)
 • DNA Screening
  • na cirkovírové inf. PBFD(Psittacine Beak And Feather Disease) (exoty)
  • na chlamydia psittaci
  • určenie pohlavia u vtákov
 • Patohistologické vyšetrenie


Komplexné vakcinačné programy pre:

 • PSOV
 • MAČIEK
 • KONÍ
 • HOLUBOV
 • MALÝCH HLODAVCOV


Laserová terapia

 • rehabilitácia
 • ortopédia
 • neurológia
 • dermatológia
 • stomatológia
 • otorhinolaryngológia


RTG

 • natívne snímky
  • natívne snímky natívne snímky natívne snímky natívne snímky
 • kontrastné látky
  • kontrastné látky kontrastné látky kontrastné látky
 • dysplázia bedrových a ľakťových kĺbov


Čipovanie

  Na pracovisku používame systém INDEXEL - rádiofrekvenčnej identifikácie zvierat podľa medzinárodných štandartov ISO.
  O začipovaní zvieraťa je vykonaný záznam do:
 • rodokmeňa zvieraťa
 • očkovacieho preukazu - PET PASS-u
 • evidencie veterinárneho pracoviska

 • Umiestnenie mikročipu u jednotlivých druhov zvierat:
  Chip


Chirurgické ošetrenie

 • chirurgia mäkkých tkanív
  • chirurgia mäkkých tkanív chirurgia mäkkých tkanív
  • cisárske rezy
  • odstránenie novotvarov
 • kostná chirurgia
  • kostná chirurgia kostná chirurgia kostná chirurgia kostná chirurgia
 • chirurgia oka

Rozsa-Vet