Rozsa-Vet

Vybavenie


 • operačná sála pre veľké a malé zvieratá
 • hospitalizácia pacientov s intenzívnou starostlivosťou
 • RTG prístroje:
  • prenosný (CHIRAX 70)
  • vysokofrekvenčný GIERTH 200A
 • Hematologický analyzátor - IDEXX Laser Cyte
 • Biochemický analyzátor: IDEXX VetTest
 • Veterinárny informačný systém: IDEXX VetLab Station
 • inhalačná narkóza - KOMESAROFF
 • rigidny endoskop - HEINE WOLF
 • laser - BTL
 • zubný ultrazvuk + zubná vrtačka - KRUUSE
 • mikroskop - NIKON, zákl. lab. diagnostika
 • ophtalmoskop, otoskop - GOWLLANDS
 • operačný mikroskop, štrbinová lampa - CARL ZEISS
 • inštrumentárium pre kostnú chirurgiu

Rozsa-Vet